ARBETSMILJÖ

En sund arbetsmiljö är helt avgörande för att du ska trivas och må bra på jobbet, men också för kvaliteten på den assistans som den assistansberättigade mottar. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete utgör en integrerad del i verksamheten. Som anställd har du en viktig del i det arbetet. Kom ihåg att alltid rapportera avvikelser som t.ex tillbud och arbetsskador, om än så små.

Har du frågor kan du alltid vända dig till kontoret eller till skyddsombudet.