ASSISTANSEKONOMI

En öppen och begriplig redovisning av din assistansekonomi är den ursprungliga idé Ramp växte fram ur. Assistansersättningen är din och det är ditt liv och dina livsval det handlar om. Hos oss får du en helt öppen och korrekt redovisning varje månad där du kan följa din assistans kostnader och planera ditt liv som du vill.

Men en transparent assistansekonomi handlar lika mycket om förtroende. Att du alltid ska veta vad du får för din assistansersättning – och vad som finns kvar. Som ett slags kvitto på det du betalt för. Det är inget du ska behöva be om. Eller behöva vänta på i flera dagar eller veckor. Vårt mål är att du ska veta lika mycket om din assistans som vi gör. Först då kan vi samarbeta både långsiktigt och framgångsrikt. Och du kan mycket enklare bestämma vad du vill göra med – eller för dina assistenter