ASSISTANSKVALITET

På senare år har det talas mycket om kvalitet inom assistans. Men begreppet är svårfångat eftersom vi alltid måste ställa oss frågan: Kvalitet för vem?  Vad som är kvalitet för någon – kan vara värsta tänkbara för någon annan.

I Ramp har vi delat in kvalitetsbegreppet i två områden. Dels har vi som anordnare ansvar att uppfylla alla de krav som framgår enligt de lagar och föreskrifter som gäller för personlig assistans. Kort sagt att systematiskt genomföra, följa upp och ständigt förbättra verksamheten.

Den andra aspekten av god kvalitet avgör du. I första hand handlar det om att vi gör det vi lovat. Det mesta regleras i det avtal och den genomförandeplan vi upprättar. Annat, hur väl du bemöts, eller att dina åsikter beaktas och respekteras är svårare att mäta. Därför genomför vi årliga enkäter, både egna och t.ex IfAs enkät om assistanskvalitet. Ramp är sen 2011 en IfA*-godkänd verksamhet och sen 2013 medlem i Assistansanordnarna**.

Utgångspunkt för vårt arbetssätt är orubbligt. Reformen handlar om demokrati och så måste också din assistans utformas. Detta kan bara ske genom att djupt involvera dig i verksamheten, oavsett funktionsvariationer och ålder. Det betyder inte merarbete för dig eller dina anhöriga. Tvärtom menar vi att:

Delaktighet i din assistans handlar inte om vad du gör – utan vad du vet.