SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL

Dina synpunkter eller klagomål är en viktig del i vårt kvalitetsarbete, vare sig du assistansanvändare eller anställd – men också anhörig eller på annat sätt kommer i kontakt med Ramps verksamhet. Ring eller mejla in det du är missnöjd med eller vill ändra.

Handlar det om större avvikelser eller missförhållanden måste du som anställd göra en avvikelserapport. Känner du dig osäker hur du ska hantera ditt ärende ring och rådgör med Ramps servicekontoret.

Tel: 010-410 39 00 (kontorstid)

Jour-tel: 010-410 39 50 (all övrig tid)

E-post kontoret@ramp.nu