VARFÖR RAMP – 20 SKÄL

En Demokratisk assistans
Personlig assistans handlar om demokrati och så måste också assistansen utformas. Vi arbetar aktivt för att våra uppdragsgivare ska uppleva en jämställd assistans byggt på inflytande, kunskap och förtroende.

En bra arbetsgivare
Hur väl dina assistenter trivs på jobbet och har möjligt att påverka sin arbetssituation står ofta i direkt proportion på kvaliteten utförd assistans. Bra löner, villkor och möjlighet att utvecklas är inte bara positivt för dina assistenter utan en investering för dig.

Alla är assistenter
På Ramps servicekontor jobbar fem av sex medarbetare regelbundet som personliga assistenter. Det betyder nåt. På riktigt.

Transparent verksamhet
Ett helt genomlyst verksamhet var Ramps ursprungliga idé. För hur ska man kunna vara delaktig om man inget vet om det man ska påverka. Med insyn får du kunskap att styra din assistans som du vill.

Kompetensförsörjningsstrategi eller vik-pool?
Vi menar att en vik-pool, för de flesta, strider mot assistansens idé om ett personligt utformat stöd där du väljer dina assistenter. Att en okänd person ur en vik-pool kommer en morgon är ingen bra lösning varken för dig eller assistenten. Istället avsätter vi mycket tid och resurser på att bygga upp en för dig trygg, känd och kompetent assistentgrupp som alltid kan täcka upp för varandra. Kvalitet är kompetensförsörjning och inte bemanning.

18 år – vi vet vad vi pratar om
I år fyller verksamheten 18 år. I 18 år har vi samlat kunskaper och erfarenheter att anordna en bra assistans och vara en bra arbetsgivare. Assistansanordning handlar ofta om att lösa problem och se möjligheter. Det kan vi.

God tillgänglighet och Jourtelefon
Under ordinarie kontorstid är må-fre 8.00-17.00. Övriga tider kan du alltid nå oss på jourtelefon: 010-410 39 50

Kollektivavtal
Kollektivavtal är givetvis en självklarhet, både för oss, alla assistenter och för dig. Tryggt och rättvist.

Kvalitet
Vad som är kvalitet bestämmer i första hand du. Sedan 2011 är en IfA-godkänd verksamhet som bygger på våra assistansanvändares värdering av oss.

Kompetens och egna erfarenhet på Ramps servicekontor
På Ramps servicekontor har alla lång erfarenhet av assistans och andra LSS-insatser, både professionellt och som anhöriga. Flera av kontorets medarbetare har vuxna barn med assistans och därmed många års erfarenhet av assistans både till barn och vuxna.

Omvärldsbevakning
Ett viktigt mål för Ramp är att ligga i framkant vad gäller kunskap, forskning och trender men också hur dagspolitiken och juridiken påverkar vårt område. Genom nyhetsbrev och hemsida och sociala medier håller vi dig uppdaterad kring fältet.

Personliga uppdragsansvariga med personalansvar
Som uppdragsgivare i Ramp har du kontakt med en egen uppdragsansvarig med god kännedom om dig, din assistans och dina assistenter. En relation som växer och förbättras med tiden.

Friskvård
Självklart har alla anställda rätt till friskvård oavsett tjänstgöringsgrad.

Stöd vid ansökningar och överklagningar
LSS regelverk kan vara snårigt. Om du vill hjälper vi dig gärna med ansökningar eller överklagningar
både till din kommun och Försäkringskassan.

Ingen uppsägningstid på ditt serviceavtal

Stort inflytande – du bestämmer

Grunden för en demokratisk assistans är att du har ett oinskränkt inflytande över din egen assistans.

Stöd vid rekrytering
Rekrytering är tidskrävande och kan vara svårt. Om du vill, vilket de flesta gör – hjälper vi dig under hela rekryteringsprocessen. Vi är med under intervjuer och bistår dig med det du önskar.

Ingen uppsägningstid
I Ramp har du ingen uppsägningstid. Trivs du inte – eller om vi inte kan möta dina krav och förväntningar, finns ingen anledning att hålla dig kvar. Normalt tar det ca 1 månad för Försäkringskassan att handlägga ett byte.

Utbildningar
En kompetensutveckling som våra uppdragsgivare kan påverka, utgör ett fundament i vårt kvalitetsarbete. Vi erbjuder ett brett utbildningsutbud av både obligatoriska och frivilliga utbildningar.

Kostnadsfri handledning
Sen start 2005 har vi fortlöpande hållit öppna och kostnadsfria handledningar för Ramps assistenter. Det är en del av Ramps profil eftersom vi menar att assistenter som ges möjlighet att reflektera också utvecklas och gör ett bättre jobb.

Överskott återinvesteras
Merparten av den vinst Ramp gör återinvesteras i verksamheterna. Med andra ord – gör din assistans under ett år överskott, sparas dessa pengar till nästa år.