MAN FÖDS INTE TILL EN BRA ASSISTENT

Inom området personlig assistans hör vi väldigt ofta hör ofta att det är svårt att få tag på bra personal. Men nästan aldrig hör vi att det är assistansanordnaren som faktiskt bär ansvar för personalens kompetens, trots att det i högsta grad ligger inom arbetsgivarens ansvarsområde. Det är konstigt.

Ett problem är att många tror att bra assistenter från början är bärare av ett antal goda egenskaper som gör dem duktiga i sitt arbete. Men lika lite som att andra yrkesgrupper skulle påstå att de är kompetenta av förutbestämda orsaker, tror vi att assistenter är det.

En bra personlig assistent är något man blir och inget man föds till. Och det är i första hand vårt ansvar att skapa förutsättningar för dig att utvecklas till en bra assistent och att känna dig trygg i din yrkesroll – inte dina föräldrars.

Välkommen till Ramp!