EN DEMOKRATISK ASSISTANS

Ramp startade 2005 som en protest mot en bransch där de flesta verksamheter gjorde minsta möjliga för både assistansberättigade och anställda och ogenerat plockade in oanständiga vinster. Därmed blev den ursprungliga och fortfarande centrala tanken i Ramps modell att i första hand säkerställa den assistansberättigades okränkbara rätt, oavsett ålder och funktionsförmågor, att styra sin egen assistans och därmed sina egna livsval.

Men för att kunna styra och påverka, liksom i all demokrati, är kunskap och förståelse nödvändigt. Ramps verksamhetsidé har sen start byggt på 100% transparens. Öppet och korrekt. Inget är dolt. Att du vet lika mycket som vi, är inte bara en konsekvens av vårt arbetssätt – utan något vi aktivt jobbar för. Liksom i den svenska offentlighetsprincipen finns inte plats för översitteri, utan gör oss jämställda. Och du kan bli delaktig med ett tydligt avtryck i din assistans utformande.

Välkommen till Ramp