UTBILDNINGAR OCH HANDLEDNING

Utbildningar
Om vi utgår från att en bra assistent är något man blir, och inte föds till – så är utbildning och handledning viktiga komponenter i din kompetensutveckling. I assistansersättningen finns en hel del pengar avsatta för just detta.

Den kompetensutveckling vi erbjuder har vi delat in i tre grupper
1. Grundutbildningar
2. Övriga utbildningar
3. Handledning

Handledning
I Ramp har vi hållit fortlöpande handledning sedan 2005. Syftet har i första hand varit att lyfta blicken och ställa frågan vad det är vi gör som personliga assistenter? På vems uppdrag och vad innebär vårt jobb, vår närvaro, för den assistansberättigade, samhället och demokratin. Handledningen ger utrymme för diskussion om värdegrundsfrågor, etiska dilemman, assistentrollen och alla oändligt varierande – ibland svåra – situationer assistansanvändaren och assistenten hamnar i vardagen. Hur ska vi hantera dessa och hur bör vi tänka som assistenter till barn, ungdomar eller vuxna.