RAMP SOM ARBETSGIVARE

Som personlig assistent är du en av drygt 90 000 personer i det här landet som varje dag, varje timme upprätthåller demokrati. Du är med och bidrar till att någon får leva sitt liv som den vill och vara en del av det här samhället som andra – med andra. Som familjemedlem, kollega, kompis och medborgare. Dessutom är du med och skapar hälsa, självkänsla, livskvalitet och ett bättre samhälle. Varje dag. Hur många gör det?

För den assistansberättigade är du skillnaden mellan ett liv i instängdhet eller i frihet. Dina arbetsvillkor och lön är inte sällan den första frågan som diskuteras när vi möter en assistansberättigad första gången. För den assistansberättigade kan den frågan ibland vara viktigare än för dig.

Men att vara personlig assistent är många gånger ett ensamt arbete. Du möter dina kollegor i dörren och tillfällen att tala om sitt jobb är få. Lika viktigt som att delaktiggöra Ramps assistansanvändare är att verksamhetens assistenter också ges förutsättningar att vara medskapande och kunna påverka sina arbetsvillkor och arbetsmiljö. Ramp har sen flera år tillbaka ett arbetsplatsombud som du kan vända dig till. Sen start 2005 har vi också öppna handledningar med en extern handledare som har tystnadsplikt. Handledningen är kostnadsfri för din assistansanvändare vilket gör att du kan själv välja om eller när du vill delta.

Via hemsidan kan du hålla du också hålla dig uppdaterad kring utbildningar, handledning, föreläsningar eller andra insatser för våra medarbetare.