FACKET I RAMP

Ramps personliga assistenter är ovillkorligen verksamheten viktigaste tillgång. Kvalitet på utförd assistans står inte bara i proportion till hur väl företagets anställda trivs på jobbet, utan lika viktigt, att kunna ha inflytande över arbete och villkor. En god relation med facket och de anställda är en viktig komponent för en bra verksamhet. Sedan 2011 har Ramp också haft ett arbetsplatsombud från Kommunal, ett uppdrag som för tillfället är vakant. Fram till dess att uppdraget är tillsatt hänvisar vi till Kommunals regionala ombud för personlig assistans:

 

Annelie Carlsson
Tfn. 073-023 58 51
annelie.carlsson@kommunal.se
kommunal.se